TYRVI  Hydrogen-

verdikjeder

Lokalt produsert hydrogen for lokal avsetting og tilstøtende behov og muligheter – hydrogenverdikjeder.

Prosjektbeskrivelse

I det følgende er prosjektet TYRVI – Hydrogenverdikjeder presentert.

Dette er en revisjon av et tidligere foreslått forstudie som var utarbeidet med utgangspunkt i TYRVI Veikart presentert prosjektets partnere der opprinnelig fokus var vurderinger rundt etablering av en hydrogendrevet hurtigbåt som en sluttbruker av hydrogen. Denne aktiviteten utgår i denne prosjektbeskrivelsen. Denne reviderte prosjektplanen har et utvidet markedsfokus som vil adressere ulike behov og bruksområder rundt hydrogen.

Introduksjon av hydrogen som energibærer i stadig flere applikasjoner vil etablere verdikjeder som åpner opp for mange muligheter. Prosjektet vil evaluere slike og utrede hvordan disse kan utnyttes for å skape virksomhet.

Prosjektet TYRVI Hydrogenverdikjeder skal gjennomføre to delprosjekter:

Delprosjekt A: Lokal produksjon av hydrogen

Delprosjekt B: Mulighetsvinduet – energibæreren hydrogen

Prosjektet realiseres med tilskudd fra Modum Kommune samt bidrag og deltakelse fra parter aktører med et grensesnitt til ett eller flere av fokusområdene beskrevet i prosjektplanen. Disse er.:

  • Glitre Energi AS
  • Midtkraft AS
  • Norsk Massehåndtering AS
  • Skue Sparebank

InBallast AS er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

Lokalt partnerskap for satsting på grønt hydrogen i Modum Kommune.

«Norge må satse på storskala hydrogenproduksjon». Dette var konklusjonen fra et samlet LO og NHO, i 2021-rapporten Grønne-elektriske-verdikjeder. Nylig bestemte en lokal allianse bestående av Glitre Energi, Kraftia Energi samt Hæhre & Isachsen Gruppen-eide NOMAS seg for å plukke opp hansken. Også Skue Sparebank og Modum kommune, er bidragsytende i initiativet.

  • Både Modum og Drammen er lokale tungvektere innen kraftindustrien. Regionen har dermed naturgitte forutsetninger for å utvikle konkurransedyktige verdikjeder innen hydrogen, mener Aage Bjørn Andersen i Vikersund-baserte InBallast AS, selskapet som har tatt initiativet til og skal lede prosjektet.

Under arbeidsoverskriften «TYRVI Hydrogenverdikjeder» skal Andersen og hans prosjektteam utrede mulighetene for lokal produksjon av grønt hydrogen fra fornybare energikilder.

  • Det å posisjonere seg i nye bransjer som fortsatt er ulønnsomme er ressurskrevende, og krever omfattende fotarbeid i forkant. At de nevnte aktørene stiller opp med faglig og økonomisk bistand er helt uvurderlig, og har vært utløsende for hele prosjektet, sier han.
Lokal hydrogen produksjon
Gisle Hegstad – Glitre Energi
Odd Røvang – Kraftia Energi
Ole Terje Letmolie – NOMAS
Terje Paulsen – InBallast
Aage Bjørn Andersen – InBallast
Per Skøien – Skue Sparebank

Samarbeidspartnere

Siste Nytt

Utredningsteamet

Prosjektmedarbeider

Andreas Cappelen

Andreas er ingeniør, mekanisk konstruksjon og sivilingeniør, vann og miljøteknikk.

Andreas er ingeniør, mekanisk konstruksjon og sivilingeniør, vann og miljøteknikk. Han har bred industriell og miljørelatert erfaring blant annet som prosjektingeniør fra oljesektoren, som rådgivende ingeniør i konsulentbransjen bransjen samt fra Det Norske Veritas (DNV) der han arbeidet med ulike miljø-relaterte tjenester og implementering av miljøkrav relatert til bygging/ drift av skip. Andreas har også bred erfaring fra vannberedskap og er engasjert av Vann- og Avløpsetaten, Oslo kommune, der han har arbeidet med overvåking av kritisk infrastruktur, risikovurdering og prioriteringsprogrammer for nettverks-oppgraderinger.

I dette prosjektet skal Andreas arbeide i begge delprosjektene. I Andreas blir også sentral i forhold til bærekraftperspektivet samt de miljømessige vurderingene som inngår i utredningen. Han skal også bistå i etablering av rammebetingelser rundt hydrogen inkludert sikkerhet samy innhenting av data.

Prosjektmedarbeider

Terje Paulsen

Terje er ingeniør, elektro/ maskinteknikk og har lang industriell arbeidserfaring som fortrinnsvis innen produksjon og utvikling.

Terje er ingeniør, elektro/ maskinteknikk og har lang industriell arbeidserfaring som fortrinnsvis innen produksjon og utvikling. Terje har arbeidet i Kongsberggruppen (Bennex AS) med sub-sea konstruksjoner, han har også bred produkt- utviklingserfaring fra ulike miljøteknologier inkludert vannbehandlings-systemer og energiproduksjonssystemer. Terje har arbeidet med «e-fuels» – nullutslippsenergibærere og utslippsfrie sambandsløsninger. Videre har han erfaring fra elkraft produksjon inkludert nettintegrasjon likestrøms-systemer, samt etablering av lukkede elektriske nettverk.

I dette prosjektet skal Terje arbeide i begge delprosjektene. Han skal bistå i innhenting av grunnlagsdata, analyse og med spesielt fokus på kostnadsanalyser.

Prosjektmedarbeider

Einar Fraas

Einar er en elektroingeniør med lang og bred erfaring fra ulike teknologiutviklingsprosjekter.

Einar er en elektroingeniør med lang og bred erfaring fra ulike teknologiutviklingsprosjekter. Dette inkluderer også utvikling av elektrokjemiske celler for alkalieindustri inkludert håndtering av hydrogen. Hans elektrokjemiske kompetanse inkluderer analyse så vel som utprøvning i laboratoriet.

I dette prosjektet skal Einar bistå hovedsakelig i identifisering og vurdering av produksjonsteknologier. Han skal også bistå i relasjon til oksygenproduksjoner samt vurderinger av relevante applikasjoner.

Prosjektleder

Aage Bjørn Andersen

Aage Bjørn er ingeniør, marin teknologi og skipsbygging og sivilingeniør, skipsdesign.

Aage Bjørn er ingeniør, marin teknologi og skipsbygging og sivilingeniør, skipsdesign. Aage Bjørn har også arbeidet med utvikling av maritime miljøregelverk (MARPOL/ internasjonale konvensjoner) og vært programdirektør for forgjengeren til NOxfondet (NOxRed Ordningen). I en periode var han utviklingsansvarlig for akutt beredskap mot oljeutslipp i oljeselskapenes beredskapsorganisasjon, NOFO. Han var også ansvarlig for utvikling og etableringen av Det Norske Veritas’ (DNV’s) miljøtjenester/ produkter til maritime kunder. De siste 15 årene har Aage Bjørn arbeidet med utvikling av miljøteknologi innenfor anvendelser i ulike sektorer med spesielt fokus på energi og vann. Senere prosjekter inkluderer vurderinger rundt hydrogen som nullutslipps energibærer og etablering av nullutslipps-samband på innlands vannveier. Aage Bjørn har også lang erfaring fra virkemiddelapparatet og ulike incentivordninger.

Aage Bjørn deltar i de ulike arbeidspakkene og vil fungere som prosjektleder.